הכנס השנתי של העמותה הישראלית לפרהיסטוריה יערך ביום ה' ה 14 לדצמבר 2017 באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס גבעת רם

לפרטים נוספים לחץ כאן


כל הגליונות של "מתקופת האבן" זמינים במלואם

ב Jstor


פורסמה רשימת הזוכים במענק מקרן CARE לשנת 2017

 

מצאו אותנו בפייסבוק!

מטרות העמותה הישראלית לפרהיסטוריה (ע"ר)


מטרות העמותה הישראלית לפרהיסטוריה הן לעסוק בהעמקה, הדרכה, הסברה והפצת מידע בתחום הפרהיסטוריה בישראל, ולחזק את הקשר בין אנשי מקצוע לחובבים החברים בעמותה.לשתף פעולה עם מוסדות מחקר בארץ ובחו"ל כדי לעודד מימוש פעולות המסייעות להשגת המטרות הנ"ל.