כפר החורש – תמונות חפירה וממצאים

Gameboard KH97E ZV63-01a

לוח משחק?

לוח משחק?

קישור קבוע.