בעלי תפקידים

yftahel

בעלי תפקידים בעמותה הישראלית לפרהיסטוריה

יו"ר העמותה ד"ר יעקב ורדי

גזבר העמותה ד"ר נירה אלפרסון

עורכי "מתקופת האבן" פרופסור דני קאופמן, פרופסור דני נדל, פרופסור גיא בר-עוז, ד"ר דני רוזנברג

ועדת הביקורת פרופסור יצחק גלעד ד"ר ליאור גרוסמן