רשימת זוכים במענק מקרן CARE

מאז שנת 1988 חילקה קרן CARE מעל 1.7 מיליון דולר למימון חפירות ומחקרים ארכיאולוגיים בישראל!

פורסמה רשימת הזוכים לשנת 2017