ועד העמותה

 ועד העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

yftahel

ד"ר ורדי קובי  רשות העתיקות, יו"ר העמותה

ד"ר ברזילי עומרי רשות העתיקות

פרופסור גורינג-מוריס נייג'ל האוניברסיטה העברית

ד"ר חמודי חלאילה רשות העתיקות

ד"ר זיידנר יוסי אוניברסיטת חיפה

ד"ר ישורון ראובן אוניברסיטת חיפה

ד"ר מרדר עפר אוניברסיטת בן גוריון

 

פרופסור נדל דני אוניברסיטת חיפה

ד"ר עבאדי יעל רשות העתיקות

פרופסור קאופמן דני אוניברסיטת חיפה

פרופסור רוזן סטיב אוניברסיטת בן גוריון

רוזנברג דני אוניברסיטת חיפה

ד"ר שחק-גרוס רותי אוניברסיטת בר אילן

ד"ר שיממלמץ' רוני אוניברסיטת תל אביב

ד"ר שרון גונן המכללה האקדמית תל חי