הכנס השנתי

הכנס השנתי של העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

אחת לשנה מתקיים הכנס השנתי של העמותה הישראלית לפרהיסטוריה במהלך חודש דצמבר, ומציג חידושים במחקר הפרהיסטורי בארץ ובלבנט, על ידי חוקרים מכלל מוסדות הארכאולוגיה הישראלית.

השנה יתקיים הכנס באוניברסיטת תל-אביב, בתאריך 29 בדצמבר 2016, באולם 496 בבניין גילמן.

תכנית הכנס